Bornholm: Vang

 


   

havn1.jpg

På dette tidspunkt var Vang fiskerleje i sig selv ved at få vokseværk. Årsag: stenbrydningen. Dette kunststykke, at‑som det hedder i sangen–”forvandle den hårde sten til brød”, tiltrak stadig flere mennesker.

Igangsætteren af hele det blomstrende granitprojekt var Jacob Mogensen, der i 1897 var kommet andetsteds fra på øen og etableret sig i Vang. Inden så længe havde han 100 mand i sit brød, der naturligvis alle skulle have tag over hovedet enten i eksisterende eller i nyopførte huse.

Navnlig tre af de oprindelige ejendomme fik betydning, dels ved at have en hel del tilflyttere som logerende, dels ved frastykning af "koteletgrunde" til nybyggeri - der stødte op til den øverste strækning af hårnålesvinget (fra Le Port til gl. Brugs). I begge tilfælde kunne man tjene en pæn skilling.

Det drejede sig om matr. 104 (tidl. Calle og Bitten), matr. 106 (femmasteren) samt matr. 107 (H.J. Karlsen), der alle havde ligget der fra "tidernes morgen".

Ved folketællingen i 1901 husede de to førstnævnte ejendomme henholdsvis 10 og 13 personer. Hvad angår sidstnævnte matrikel 107 residerede Mogensen selv her, men også han havde udover egen familie + tjenestepige nogle af sine ansatte som logerende: en kontorist, en bådsmand samt en skibsfører.


  Bornholm
Ferie på Bornholm