Bornholm: Vang

 


   

Udløb af lejetid i sigte

I 1902 er hele konstruktionens indbyggede svagheder/ problemer ved at blive stadig mere åbenbare for enhver. Det var først og fremmest det evigt tilbagevendende stridsspørgsmål om bajersk ølsalget i butikken, der var en torn i øjet på nogle medlemmer. Ingen tvivl om, at lige det salg var en god forretning og Colberg var endda så flink at yde kredit. Et forarget medlem, Norberg, mente, at det var dårlige personer, der ville berige sig på øldrikkernes bekostning. Der herskede dog ikke tvivl om, at et flertal gik ind for ølsalget (44 for, 25 mod).

havn2.jpg

  Bornholm
Ferie på Bornholm