Bornholm: Vang

 


   

FRA DET GAMLE VANG

Jeg vil denne gang fortælle om en mand, der i mere end en menneskealder havde overordentlig stor betydning for Vang, og det til trods for at han aldrig boede her.

2.jpg

Niels Lund også kendt som Niels Post fødtes i Rutsker i 1880, hvorfra familien senere flyttede til Storegade nr 9 i Hasle. Efter skoletiden kom han ud at tjene på landet, og her var det især heste der havde hans interesse. Ind i mellem hjalp han faderen Post Janus Lind med at bringe posten ud, men selv var han ansat på Siegärd syd for Hasle. Faderen, der vel i dag huskes for, at han som amatør orgelbygger, byggede et orgel til Ruts Kirke , døde allerede i 1902. Herefter fik sønnen fast arbejde hos postvæsenet, hvor han overtog faderens rute. Denne gik fra Hasle til Vang, hvortil han foruden post og aviser, også hurtigt kom i gang med at bringe de daglige fornødenheder, som ikke kunne fås i Vang. Det fortælles, at han medbragte alt fra korsetter til natpotter og damehatte. Det var derfor ikke så mageligt at han hurtigt blev populær og det især hos Vangs damer, hvilket passede ham fint, Dagene startede altid med en rundtur til Gronbech, Thomsens manufaktur og de ovrige handlende Hasle, De ønskede varer læssede på vognen, og så var det tid at komme afsted mod Vang. De første mange är foregik det med hestevogn, men senere fik han en såkaldt halv tons Ford. Det hængte dog om vinteren, at vejret var for hårdt for bilen, men så blev hest og vogn fundet frem igen, For posten skulle ud, koste hvad det mätte.
Nej post Lind svigtede aldrig Vangeboerne, og selv i det værgets vintervejr kom posten ud, Det var ikke noget under at han var populær, og da han tillige var ligefrem og jovial, kan ingen mindes at han nogensinde var uvenner med nogen. Tveart i mod kunne han hver dag regne med at redde sig den varme mad et sted på ruten.

1.jpg

Isser kogt torsk og brændeknude (suppe) var blandt hans yndlingsretter. Bagefter fik han som regel en lur på sofaen, eller som på Nollergärd i eegtesengen. På grund af sine mange gøremål, var Lind i reglen sent på den, og det foretages bl, a. at da han engang blev standset af Betjent Ankerlund der påpegede manglende lygteforing, så svarede Lind blot, "nä - men jeg har travlt", og så var han væk. Han var i øvrgt ikke nogen særlig god chauffør, og derfor foregik udkørslen fra Brugsen altid i ryk. Men der var andet han var god til, at synge for eksempel, og det dyrkede han i kor. Og så kunne han lide et spil Whist, en lidenskab han også dyrkede i Vang. Post Lind boede i Heroldsgade i Hasle med hustruen Karoline og datteren Gerda (gift Bergmand), og her afholdtes hans 40 ærs jubilæum i 1942. En fest der længe blev omtalt, og som havde mange deltagere fra Vang, Og da han 7 ær senere gik pä pension mødte radioen op for at lave et horebillede, hvor man fulgte Lind på hans rute. Da Niels Lind i tresserne døde, havde udviklingen med bedre samfærdselsmidler og langt flere køretøjer til almindelige mennesker, gjort entype som Lind mere eller mindre overflødig. Men i sin tid var han en uvurderlig gave for et lille samfund som Vang.

Med tak til:
Elwood Keller
Jørn Uffe Hansen
Edith Jørgensen og
Karl Pedersen
for hjælpen til at sammensætte dette portræt.

H.J.K


  Bornholm
Ferie på Bornholm