Bornholm: Vang

 


   

Havnepenge for gæstesejlere pr. nat

Gæstebåde hjemhørende udenfor Bornholm

For både op til 10 m. betales startstaksten    Kr. 150,-
For større både tillægges Kr.10,- for hver påbegyndt meter.
Prisen inkluderer EL, vand og brug af baderum
Rabatter: Hvert 6. døgn ligger man gratis.

I lavsæsonen (15. august til 15. juni) er startstaksten Kr. 130,-

Bornholmske gæstesejlere
Indehavere af ”supplerende rotationspladser” Kr. 0,-
For øvrige betales i højsæsonen (15. juni -15. august) samme takst som udenøs både.
Rabat for øvrige i lavsæsonen: Der betales - uanset båden størrelse  Kr. 100,-

 
Gæstejoller
Gæstejoller, når pladsen tillader det (joller viger for kølbåde).
Højsæson pr. døgn (benyttelse af slæbested er inkluderet) Kr. 50,-
Rabat: Ved forudbetaling for benyttelse i hele lavsæsonen (15. august - 15. juni) Kr. 500,-

Benyttelse af slæbested for gæster (joller og trollingbåde)
Benyttelse af slæbestedet (søsætning + optagning - normalt samme dag)  Kr. 50,-
Indehavere af bådplads på land kan benytte slæbestedet uden beregning.


Salg af diesel
Markedspris + Kr. 2,- pr liter, afrundet opad til hele kroner. Aktuel pris pr. 10 L Kr. 130,-  

Pladsleje for fastliggere (Iflg. Vedtagelse ved 2012-generalforsamlingen)

Kølbåde, motorbåde og joller længere end 6 m.  Kr. 180,-/ m2
Joller og andre fartøjer op til 8 m2   Kr. 1.280,-
Rotationsplads for både op til 8 m2 Kr. 1.100,-
Tillæg pr. m2 over 8   Kr. 180,-
Joller på land – op til 8 m2  (benyttelse af slæbested er inkluderet)  Kr. 580,-
Tillæg   Kr. 90,-/ m2

Ventelisteplads Kr. 100,-

Øvrige takster
Benyttelse af vaskemaskine og tørretumbler (Gæstesejlere har fortrinsret). Kr.  50,-/vask
Adgang til bad for udefra kommende (gæstesejlere har fortrinsret) Kr.  30,-Galleriet
Leje pr. uge Kr. 1.000,-

”Salteriet”

For havnens bådejere og Grundejerforeningen. Pr døgn: Kr. 150,-
For beboere i Vang og foreninger og personer med tilknytning til Havnen.
Pr. døgn Kr. 400,-


  Bornholm
Ferie på Bornholm