Bornholm: Vang

 


   

Det var dengang i Vang!
Et nyt indslag i Vang nu og da
v/ Hans Jørn Karlsen

10 år siden
1998 Bornholms Tidende 12. ja-nuar.

DDH – Aktive kvinder i Hasle har taget hul på kursussæsonen med en række tilbud til medlemmerne og alle andre interesserede. Aslaug Christensen, Vang, startede således sit vævekursus i Karetmagergården den 8. januar, og fortsætter hver torsdag sæsonen ud.

25 år siden
1983 Klippeøen januar
Hasle Byråd har tiltrådt indstillingen fra politimesteren om at ansætte fisker Bent Thormod Holm, Vang, som strandfoged i Rutsker nordre distrikt.

50 år siden
1958 Bornholms Avis 30. juni.
Lene Marie af Vang strandede lørdag eftermiddag 25 m. nord for Vang havn. Skibet kom fra Rønne, hvor det havde fået 30.tons brosten ombord, og førtes af skipperen Kjeld Olsen. Af endnu uopklarede årsager, løb det ind på stranden, hvor der er fuldt af store sten. National af Køge der lå i Vang havn, sejlede ud for at hjælpe skibet af grunden, hvilket også lykkedes, efter at man havde losset noget af lasten.

Da Lene Marie var kommet fri, satte skipperen maskinen på fuldt kraft bak, og skibet drejede mod den sydlige mole. Åbenbart har der også været en fejl i koblingen, for da skipperen ville gå frem igen, fortsatte Lene Marie sin fart agten over, og inden nogen kunne forhindre det tørnede skibet mod molen. Herved knustes stævnen på redningsbåden, og der opstod andre skader ombord. Til sidst fik man dog fartøjet i havn, og der skal forskellige reparationer til, før det kan sejle igen.

Lene Marie ejes af skibsreder Christian Hansen, Vang. Det laster 115 tons og har foruden skipperen, der lige har overtaget føringen af skibet, to mands besætning. Søndag eftermiddag havde Zonen i Rønne en frømand nede for at se på det beskadigede skib.

Om de to involverede skibe kan fortælles ifølge Fiskerhyttens op-lysninger:
Motorgaleasen Lene Marie er bygget i 1910 i Stubbekøbing. Hjemskrevet i Vang i perioden l951-58. I 1946 sank skibet ved Fjellerup Strand og 3 mand om-kom, men skibet blev hævet. Strandet ved Vang havn 26.juni 1958(se ovenfor). Solgt til U.S.A. i 1969.

Motorgaleasen National er bygget i 1898 hos P.Larsen i Bandholm. Hjemmehørende i Vang 1955-60 ejet af skibsfører Christian Hansen. Blev i 1955 nedrigget til jagt. Solgt 1966 til England. (Billeder af skibene kan ses i Fiskerhytten ).


  Bornholm
Ferie på Bornholm