Bornholm: Vang

 


   

De første nogenlunde fredelige år

Den første periode af Colbergs tid som uddeler ser ud til at være gået uden de helt store kontroverser. Nogle medlemmer udtrykte en vis utilfredshed med, at der kunne forekomme bajerskøldrikning i butikken efter lukketid, andre var ikke helt trygge ved Colbergs opvejning af varer. Foreløbig blot krusninger.

I år 1900 skete der en glædelig begivenhed, idet Hedvig Colberg fødte en datter, der fik navnet Carla.

I 1901 konstateredes der yderligere det glædelige, at der rent økonomisk var en pæn fremgang at spore for Brugsforeningen for Vang og Omegn.

Colberg anmodede nu også om tilladelse til for egen regning at handle med hjulbøre og det nymodens fænomen cykler, hvilket blev bevilget. Derimod blev et ønske fra Colberg om at drive frihandel med hængelamper afslået.

Nogle medlemmer var alligevel af den mening, at de priser, som Colberg var med til at fastsætte, var for høje, f.eks. kunne man købe en tommestok billigere hos Grønbech i Hasle


  Bornholm
Ferie på Bornholm