Bornholm: Vang

 


   

Colbergs baggrund

Det var i denne klondykeagtige verden, at Holger Colberg i 1897 dukkede op på arenaen.

Navnet Colberg er på Bornholm ganske velkendt p.g.a. Colbergs boghandel. Der er da også en nær forbindelse, idet Holger Colberg, der var født i Rønne 1871, var søn af den ene af de to grundlæggere af boghandelen, bogtrykker Carl Colberg.

Da Holger var 10-12 ar gammel sadlede faderen helt om, tør man nok sige, idet han løste næringsbrev som høker i Klemensker, hvor han slog sig på landhandel.

I Klemensker blev Holger Colberg konfirmeret, og her fik han rimeligvis sin uddannelse som købmand i faderens blandede landhandel.

Derefter aftjente han sin værnepligt, og udnævntes til sergent, formentlig i København. det hævdes, at hans militære baggrund prægede ham resten af livet i form af beslutsomhed og kontante svar.

Colbergs sidste opholdssted før han flyttede til Rutsker sogn, var under alle omstændigheder København, og meget tyder på, at han i København kan have mødt sin tilkommende Hedvig, en gårdmandsdatter fra Rutsker.


  Bornholm
Ferie på Bornholm